BG 
АКВАТЕХ Р ООД, ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ И СОНДАЖИ


     
  Фирма АкваТех Р ООД извършва геоложки проучвания, прокарване на нови сондажи, както и възстановяване на стари тръбни и шахтови кладенци. Разполага с високо квалифицирани кадри, както и с необходимата материално-техническа база като сондажно оборудване и транспортни средства за изпълнение на дейността си. Притежава значителен опит в тази сфера.

* Геоложки проучвания - АкваТех основно извършва проучване и добив на подземни води
- Търсене и проучване на подземни води, хидрогеоложки сондажи - хидродинамична оценка, опитно–филтрационни тестове, хидрохимична оценка
- Оценка на състоянието на подземните води - локална оценка на ресурсите на подземните води, регионална оценка на ресурсите, както и баланс на подземните води

* Сондиране
- Проучвателно сондиране
- Подземно сондиране - Хоризонтални сондажи
- Надземно сондиране - Вертикални сондажи, Хоризонтални сондажи, Наклонени сондажи
- Изграждане на водоснабдителни сондажи

* Изграждане и възстановяване на кладенци – тръбни кладенци, шахтови кладенци
- Обработка на тръбни кладенци с диаметър от 50 до 500 мм и дълбочина 300 м
- почистване на стари дренажни лъчи
Акватех предлага съвместна работа по проблематиката свързана с усвояване, поддръжка и възстановяване на дебита на тръбни кладенци и кладенци тип Раней. Дългогодишната експлоатация на водоснабдителните съоръжения води до намаляване на производителността им. Използването до сега на традиционните методи като промиване, продухване, интензивно водочерпене и др., за поддръжка на техническото състояние на тръбните кладенци не довеждат до показатели, отговарящи на капацитетните възможности на водоносните хоризонти. Акватех прилага комплекс от методики и технологии за пневмо- и хидроимпулсно въздействие – доказан метод, адаптиран от световния опит.

* Акватех е работила с редица големи промишлени предприятия в България:
- ВиК - Пловдив, Стара Загора, Сливен, Хасково, Плевен, Димитровград
- Неохим – Димитровград
- ТЕЦ – Димитровград

 
         
   
мобилен телефон: 0886 83 52 55
ул./бул. Бранислав Велешки
квартал/ж.к.: Тракия
(в комплекс Автосвят зад Кауфланд)
населено място: Пловдив
област: Пловдив
мобилен телефон: 0886 83 52 52
e-mail: aquateh@abv.bg
 

Copyright © 2006-2017 - Бизнес каталог ИнфоЖокер

Следвайте ни в Google+ТуитърФейсбук

В каталог ИнфоЖокер публикуваме информация за над 50 000 фирми. Желанието ни е да актуализираме многократно повече и предоставим целия бизнес в България на едно място, но честите промени във фирмите като смяна на адреси, телефони и имейли, изгубени домейни, липса на качествени сайтове, закриване на фирми и др. фактори, не позволяват това. Съществуват и други подобни информационни каталози, източници на инфо за фирми, които се афишират с имена - Бизнес каталог, български справочник, европейски портал, директория, фирмени страници, най-най или първият еди-какво си, но Вие търсете качеството на информацията и ефективността на интернет рекламата и ще имате успех.


Интернет страницата е изработена от www.it-advanced.com