www.makir.bg 
 
   
   
   
 
 
 
ПРОЕКТАНТСКА ГРУПА МАКИР - ПЛОВДИВ
ПРОЕКТИРАНЕ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА - ЕЛЕКТРОПРОЕКТИРАНЕ - ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ


Категория:  Строителство и Недвижими имоти
Раздел:  Проектанти - Проектантски услуги - проектантски фирми, бюра и къщи за проектиране и дизайн
 

ЗА НАС

Макир

Проектантска фирма Макир П е създадена като еднолично търговско дружество с ограничена отговорност - Макир-П ЕООД, с Решение № 4175/28.06.2005 г. на ПОС, с основна дейност проектиране в областта на енергетиката. По-късно е привлечен съдружник и е променена в Макир - П ООД с Решение 7763/09-12-2005 г. на Пловдивски Окръжен съд. Вписана е в Търговския регистър с ЕИК 115892168 и в Регистъра на проектантските бюра на Република България по № 0027ПБ.

Проектантска група Макир предлага проучване, проектиране и консултации основно в областта на енергетиката и предлага електропроектиране, основно за малки електроцентрали, електроснабдяване и електрообзавеждане на населени места, електроразпределение за обществени и промишлени сгради, електропренос и други свързани с това дейности.

Използвайки дългогодишния си опит и стремейки се да удовлетвори максимално изискванията на своите Клиенти, Макир развива своята дейност към инвестиционно проектиране като обхваща и дейностите, свързани с обучение и повишаване на квалификацията на специалисти в тази област.


* Проектантско бюро Макир извършва проектиране на:

- жилищни и обществени сгради, административно-битови сгради, заведения за обществено хранене, магазини, производствени сгради, работилници, открити и закрити складове, хотели, паркинги, подземни гаражи

- бензиностанции, газостанции, газстанции за компресиран природен газ - метанстанции, бутилкови инсталации, котелни на газ, пълначни за пропан бутан, авто и ЖП разтоварища

- трафопостове, разпределителни уредби 20 kV, ретрофит, мачтови трансформаторни постове, възлови станции, разпределителни ел. табла и табла за управление - реконструкция и оптимизация, компенсиране на реактивна електроенергия

- въздушни и кабелни линии СрН, въздушни и кабелни линии НН, кабелни линии ВН, тръбни канални мрежи, въздушно-кабелни преходи, изместване на въздушни и кабелни линии СрН и НН, реконструкции

- помпени станции, пречиствателни станции, абонатни станции резервни източници на електрозахранване - UPS, дизелови електроагрегати, АВР

- водни електрически централи, фотоволтаични централи, вятърни централи, алтернативни източници за производство на електроенергия, слънчеви инсталации, соларни централи

- улично осветление, художествено осветление, изкуствено осветление на открити и закрити площи, басейни, фонтани, катодна защита, защита от мълнии и поражения от електрически ток

- идейни проекти, схеми към ПУП ПРЗ, оценки, становища, авторски надзор, специални електрически инсталации на взривоопасни и пожароопасни обекти, автоматизация на отделни съоръжения и цели предприятия

- заснемане на съществуващи електрически инсталации, оценка на съответствието им с действащите в страната стандарти и нормативна уредба, консултации

Проектантска група Макир 

Copyright © 2006-2017 - Бизнес каталог ИнфоЖокер

Следвайте ни в Google+ТуитърФейсбук

В каталог ИнфоЖокер публикуваме информация за над 50 000 фирми. Желанието ни е да актуализираме многократно повече и предоставим целия бизнес в България на едно място, но честите промени във фирмите като смяна на адреси, телефони и имейли, изгубени домейни, липса на качествени сайтове, закриване на фирми и др. фактори, не позволяват това. Съществуват и други подобни информационни каталози, източници на инфо за фирми, които се афишират с имена - Бизнес каталог, български справочник, европейски портал, директория, фирмени страници, най-най или първият еди-какво си, но Вие търсете качеството на информацията и ефективността на интернет рекламата и ще имате успех.


Изработка на уеб сайт от www.it-advanced.com